mUKa suRAt

Wednesday, December 23

1431 + 20 + 2010

pembaharuan yang berlaku dalam hidup walaupun bukan secara serentak, tetapi ianya berdekatan @ boleh dikatakan beriringan...
tahun baru dalam hijrah~~ umur yang baru~~ tahun baru dalam masihi yang akan menjelang nanti...
oleh itu, aku mesti + harus + wajib + patut untuk mempunyai azam baru~~ semangat yang baru~~
tapi pendirian yang sama
.:BE STRONG, ALLAH ALWAYS BEHIND YOU:.
insyaAllah, aku berdoa banyak - banyak pada Allah agar aku tetap istiQamah dalam segala urusan pekerjaan mahupun cara hidup aku...
angka umur aku 2 sudah cukup menunjukkan aku perlu matang dalam segala urusan~~ insyaAllah....

katakanlah;" Hai hamba - hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa - dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."1
2
3
4
5
...
target ...

kisah renungan~~ <3

Assalamu'alaikum,
Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar, dia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, dia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah masuk Islam.
Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia keberatan, namun karena desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.
Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini."
Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata, "Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang Muslim?"Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan ugamanya. Pemuda Muslim itupun menerima tentangan debat tersebut. Paderi berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat."
Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silakan!" Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya." "Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!""Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? "Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua dibawah sinaran matahari?" Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca Basmalah dia berkata,
-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..
-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. berfirman,
"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)."(Al-Isra': 12).
-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.
-Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.
-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan makhluk.
-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).
-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah s.w.t. berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).
-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin taufan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.*
-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t. berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).
-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .
-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air." (Al-Baqarah: 60).
-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah s.w.t. berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing." (At-Takwir: 18).
-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
-Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, " tak ada cercaan terhadap kamu semua." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yusuf:98)
-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keledai. Allah s.w.t berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai." (Luqman: 19).
-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.
-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).
-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).
-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t.? "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).
-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.
Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan
kekuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.
Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya!"
Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah."
Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. " Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah."
Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa.**
* Penulis tidak menyebutkan yang kesembilan (pent.)
** Kisah nyata ini diambil dari Mausu'ah al-Qishash al-Waqi'ah melalui internet, www.gesah.net
NOTA:
Ini adalah artikel sulung dari qasha dan merupakan sebuah artikel yang cukup bagus. Ia dapat
menyedarkan kita agar membaca dan memahami isi kandungan Al-Qur'an bagi membolehkan kita
menangkis tohmahan dan menjawab pertanyaan orang-orang kafir
--
bukan senang nak senang
bukan susah nak susah

Monday, November 30

Terus suJud di siSiMU

mEndunG BErLAlu peRgi
suRia siNari aLam iNi
MeniTi haRi - haRi
kU Lemas dLm kEreSahan

tiTisan eMbun paGi
hiLang diTelan haRi
buNga dLm jaMbanGan
naMun tiDak keliHatan dI maTa

oH TUHAN
kAU tunJukkanLah paDaku JalanNya
duRi oNak akan kU HarunGi
deNgan keRelaan Hati

beRikan kU kekUaTan
unTuk ku ReMpuh raNjau iTu
aGar daPat ku menGhayati
teRus suJud di siSiMu

restuiLah lanGkah iNi
padaMu reLaku seRahkan
jiwa raGaku keSisiMu
haNya padaMU

ya Rabb

"sujud disisiMU" LELA

Sunday, November 29

Tajdid? Apa itu tajdid?

Isu tajdid dan kemodenan telah menjadi aliran baru yang didorong oleh tujuan-tujuan dan matlamat yang kadang-kadang boleh memperdayakan sesetengah orang. Ini menjadikan persoalan apakah akar pokok tajdid dan apa dimensinya, persoalan yang memerlukan jawapan segera.

Definisi yang sebenar kepada perkataan tajdid sebagaimana yang dibawa oleh sunnah yang suci dan diperkatakan oleh ulama' Islam yang thiqah dan fuqaha'nya ialah:

Menghidupkan batu tanda agama setelah ia tertimbus, menyambung apa yang terburai, menerangkan sunnah daripada bidaah dan menghidupkan amalan yang dipelajari daripada kitab dan sunnah.

Berkata Syeikh Al Ghazali dalam menerangkan makna sebenar kepada istilah ini:
"Tajdid ialah mempertahankan usul daripada apa yang merobeknya, menggilapnya daripada kesamaran yang menyelubung, menjernihkannya daripada kekeruhan. Ia seperti membasuh pakaian sehingga hilang segala kotoran atau menyapu debu yang melitupi gambar yang terbiar lama tanpa penjagaan."

Dalil yang membuktikan wujudnya istilah tajdid dalam kamus perbendaharan kata umat ini merujuk kepada hadith sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
"Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di permulaan setiap seratus tahun, seorang mujadid yang mentajdid agamanya".

Tajdid dalam Islam ialah kembali kepada asal yang unggul yang menjadi sumber kemuliaan manusia iaitu kitab dan sunnah. Ia tidak mungkin difahami kecuali dengan mendekatkan diri dengan tokoh-tokoh ikutan yang bebaskan diri hanya untuk kebenaran, menjulang panji-panji ini. Mereka adalah pelopor kebaikan dan rahmat kepada manusia. Mereka adalah ukuran keadilan dan neraca kemuliaan kepada umat manusia.

Tetapi sekitar akhir kurun ke-19 dan semenjak awal kurun ke-20, muncul makna baru kepada istilah tajdid berlainan dengan makna asal sebenar seperti yang kami sebutkan. Telah muncul apa yang boleh kita istilahkan sebagai pemikiran Islam liberal beracuan barat. Atau dengan kata lain pemikiran yang seiring dengan aliran pemikiran barat atau pemikiran orieantalis.

Ia membawa tajdid yang memelihara akidah Islamiah, tetapi tersimpan di atas rak atau di muzium sebagai satu benda yang amat unggul dan sangat suci. Pada hakikatnya ia adalah sekular yang bermotifkan untuk memisahkan agama daripada kehidupan, dan mengambil sistem barat yang diimport untuk menggantikan syariat Islam. Tajdid yang memberi makna mensia-siakan Islam dan melampaui batasannya, memperlekehkan penghasilan lalu dan menundukkan Islam kepada konsep pemodenan.

Mereka mengatakan menggantung perlaksanaan Islam adalah satu tuntutan kemestian (dorurat) sosial. Di bawah tekanan suasana kehidupan yang sentiasa baru, Islam tidak akan mampu menyesuaikan tuntutan pemodenan dengan kandungan pengajarannya. Berkeras dengan ajaran Islam bermakna memencilkan diri daripada kehidupan, ketinggalan dalam menggunakan wasilah kemajuan dan cenderung untuk memilih kemiskinan, berpenyakit dan kejahilan. Begitulah sangkaan mereka.

Mereka mengatakan lagi, kemajuan adalah "kanun kehidupan umum" yang tidak boleh tidak mesti dipatuhi. Kerana itu pada sangkaan mereka, orang Islam harus menggunakannya dalam kehiupan keIslaman mereka supaya ia dapat berjalan seiring dengan kemodenan dunia barat dan dengan itu mereka akan selamat daripada punca-punca kelemahan dan kemunduran. Jadi mereka hendaklah memajukan Islam sebagai agama.

Atau dengan ungkapan yang lebih jelas: orang Islam atas nama ilmu, kemajuan dan tajdid hendaklah mengubah agama mereka dan memajukannya dengan cara memperbaharui pemahamannya, menjauhkannya daripada politik dan negara, serta mengusirnya dari masuk campur hal ehwal hubungan antara individu.

Islam juga hendaklah menyelamatkan diri mereka dari terkait dengan apa-apa bentuk pemilikan sumber kekuatan, meninggalkan masalah ketuanan iman yang menolak wala' kepada bukan Islam atas kepentingan Islam dan menolak perkahwinan muslimah dengan bukan muslim.

Selain itu Islam juga perlu melupakan perbezaan lelaki dan wanita dalam menerima pusaka, hak talak, tidak masuk campur dalam urusan hubungan kemasyarakat antara sesama muslim, dan hubungan muslim dengan masyarakat antara bangsa, sebagaimana Islam tidak perlu masuk campur dalam urusan menentukan hubungan antara modal dalam perindustrian, hubungan perdagangan antara pemodal dan pekerja atau antara pemilik harta dengan golongan fakir untuk menghalal dan mengharam atau memaksa pembayaran zakat dan sebagainya.

Ini bukan suatu perkara baru. Semenjak zaman dahulu lagi mujaddid palsu yang mensejajarkan syariat dengan nafsu manusia cuba mentafsir riba dengan tafsir yang tidak diketahui daripada salaf ass soleh, tidak sejajar dengan nas-nas Quran, juga dengan hadis-hadis sahih dan tidak juga dengan ijma' umat semenjak zaman silam hingga zaman yang hampir ini.

Berkata Syeikh al Ghazali dalam mengulas perkara tersebut:
"Perjalanan mujaddid palsu ini penuh mengecewakan, mereka mematikan Islam bukan mentajdidikannya. Sesungguhnya mentajdid pemikiran Islam menuntut akal yang lebih matang, hati yang lebuh bersih, memahami kesilapan sejatah, kegelinciran rijal (pemuka-pemuka), ilmuan yang arif tentang kitab-kitab, bukan sekadar banyak membaca, mahir tentang hadis, bukan sekadar meriwayatkannya, fakih tentang syarak, bukan sekadar pengikut, tahu selok belok tarbiah dan pengajaran, bukan sekadar pengikut pemimpin dan pemilik sijil yang tidak berilmu."

Kita tidak menolak tajdid tetapi memperingatkan pembaca dari percubaan untuk menyelewengkan agama atas nama tajdid, tetapi ia hendaklah dilakukan dalam ruang lingkup Islam dan iltizam dengan hukum hakamnya.

Adapun tajdid yang dijadikan helah untuk mengahalalkan pergaulan bebas, riba, faedah bank, membuka aurat, lebur identiti dan mempermainkan orang beriman maka ia bukannya tajdid, sebaliknya penyelewengan, kesesatan dan kerendahan akhlak.

sumber: protajdid.blogspot.com

Saturday, November 7

Pesanan Untuk Orang Yang Berdosa

Aku tertarik untuk berkongsi disini supaya ianya menjadi peringatan dan amaran kepada ku dan sahabat ku. Hmm... baru – baru nie ad seorang sahabat menegurku, alhamdulillah, terima kasih sahabat. ’ayu, samapi bila ko nak dlm persediaan nie? Bila nak melakukan anjakan paradigma yang ko ckp dulu, ye, aku tahu ko baru berubah mendekati Allah, tapi ko x perasan ke? Dah masuk satu tahun setengah ko dlm proses mujahadah, sepatutnya proses itu bertambah mantap, bukan makin berkurangan” sahabat menambah, (ayu, ko beruntung sebab dapat menikmati saat perubahan itu, cube lihat yang lain, yang masih berpeleseran diluar sana, sayang sekali, Allah sayang pada kamu, tapi kenapa ayu x menghargainya?’ sahabat aku macam kecewa la gak ngan aku nie. Hmm... pesanan untuk orang yang berdosa mcm aku nie,

Allah berfirman dlm surah Al-Imran : 135 ( Dan juga orang – orang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka- dan sememangnya tiada yang mengampunkan dosa selain Allah, dan juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya)”

Ku akui diri ini, hamba yang mungkir pada janji – janji, terimalah taubat, ampun kan kami Ya Allah.

Aku kene muhasabah balik diri aku nie, tanggung jawab semakin berat, tapi kenapa aku semakin lalai dalam menuntut cintaNya? Hmm... 2 la.. selalunya, pabila kita rasa seronok melakukan sesuatu, tanpa niat kerana Allah mahupun Islam, itulah maksiat. Dan maksiat itu, amat sukar untuk ditegah, lagi – lagi kepada mereka yang banyak melakukan maksiat... mcm aku.

Kadang – kadang kita tahu itu salah, haram, fitnah, maksiat, dosa, tapi kita tetap melakukan nya... kenapa? Sebab kita rasa best... maksiat, biasa lah.. syaitan membisik pada kita, menggilap pada hati kita, buatlah benda itu, best... seronok.. itulah.. Pegangan kita pada Allah kurang.. hati yang suka akan maksiat adalah hati yang jauh daripada Allah...

Ingatlah bahawasanya iman seseorang hamba itu bagaikan berada diantara dua jari Allah, Dia bisa membolak balik hati kita, kerna itu ada yang pagi beriman dan petang kafir. Aku nak ke macam itu??

Sering kali aku berazam, bertekad dan iktikad, tapi kenapa ku tidak membulat serah pada Allah? Kita x boleh menjadi islam yang Liberal, sikit2 buang, yang best ambik. Mcm mana 2?

Allah berfirman dalam surah Al- Baqarah:10 dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit syak dan hasd dengki, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran)”.

Nak ke aku jadi orang munafiq nie? Manusia yang paling hina disisi Allah ialah orang fasik dan munafiq yang mengaku islam tetapi masih lagi suka berbuat maksiat, mengaku islam tapi hanya pada nama rupa fizikal riak takbur hasad dengki iri hati??

Tanda – tanda orang yang terjangkit hati adalah seperti berikut :

a) Melalaikan solat jemaah. Kalaupun solat, dia mendirikan sengan riya’ dan ingin dilihat orang (mereka bermaksud riya’ dihadapan manusia) An-Nisa : 142

b) Jarang mengingati Allah. Dia lebih sering memperlihat syawat, makanan, minuman, teman, kekasih dan duniawinya (dan mereka hanya sedikit sekali menyebut nama Allah) An-Nisa:142

c) Menceritakan sesuatu yang sebenarnya tiada dalam hatinya. Mereka memuji islam, orang yang soleh, Al-Quran, memperingati kematian. Namun, Allah tahu bahawasanya jauh dihatinya membenci dan tidak suka melakukannya

Koreksilah diri, muhasabah lah diri, dunia semakin hampir kepada Kiamat, lupakanlah mencari keseronokan dunia.

Ayu, hargailah hidayah yang Allah berikan, kemanisan iman yang semakin jauh dari kamu. Allah tak rugi apa – apa, tapi ayu akan mendapat siksaan yang keras daripadanya. Pilihlah jalan yang diredhai Allah, Allah sayang kamu sahabatku, Allah sayang kamu, Allah masih lagi ingin membentuk kamu kejalan yang disukainya sahabatku. Tahanlah nafsu, ubahlah sikap, masa tidak menunggu kamu, tapi dosa itu... Percayalah sahabat, untuk mendapat manisnya madu, kita perlu sabar dan berhati – hati mengambilnya dari sarang lebah, memang banyak rintangan dan kemungkinan akan disengat lebah, tapi percayalah, hasilnya adalah madu yang manis. Begitu juga dengan iman. Ayu sudah besar, pandai berfikir, ingatlah Allah, ingatlah kasih sayangnya.

Thursday, October 22

bye - bye assignment

alhamdulillah, hari ini, aku telah berjaya menyiapkan segala - gala - gala assignment aku, hehe.. terima kasih Allah..
skarang aku kene tumpu pada final exam plak. aku kene la buat yang terbaik. cover back my text result yang x senonoh 2..
hmm... camne nagn progressive perjalanan azam aku? stakat ini ianya berjalan dengan amat lambat, kalu internet 2 boleh hampir pade not connection..
aku start dah.. tapi 2 la.. manusia...

aku ada terbaca(memang bace pown), dalam sebuah buku nie cakap mengenai mujahadah.
sebenarnya, mujahadah nie adalah berusaha melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu.
nafsu yang paling rendah adalah nafsu amarah. ada ayat al-quran mengenai nafsu ini iaitu dalam surah Yusuf ayat 55.

skarang nie aku masih lagi nak mengawal nafsu ammarah tu.. kalu nafsu yang lemah ini pown x dapat kawal, camne nak jadi pada aku??

tambahan lagi, dalam kita proses mujahadah ini, kite perlulah seimbangkan denganberdakwah. ini sebab dakwah termasuk dlm sebahagian mujahadah kita. kenapa dakwah? kita kene sedar, dakwah adalah perlu seperti dalam surah at-taubah ayat 71 yang menyuruh kita mengajak kepada makruf serta mencegah kemungkaran. surah al-imran ayat 104 pown ada cakap cam2 gak, so conclusion is, bila kita lahir sebagai seorang islam, kita adalah seorang daie.

x cukup ilmu? takut? diri sendiri belum sempurna?jaga tepi kain sendiri? hmm... dulu aku macam nie gak, tapi kite kene pikir balik ye.. boleh ke kite cukup ilmu? sampai bile? nak jadi yang sempurna? kite bukan Nabi Muhammad. jaga tepi kain sendiri? hehe.. nanti kain 2 la yang akan ditarik oleh orang sekeliling kite masukkan kite same - same ke neraka, sebab ape? sebab kite x menegur atau mengingati atau menasihati nya. dapat la saham masuk neraka.. Nauzubilla.... check balik amaran Allah dalam surah at-taubah ayat 24 yang mengingatkan kita, jika kita lebih suka kepada dunia daripada Allah dan berjihad pada jalanNya, tunggulah keputusan daripada Allah.

hmm.. takut x? jadi meh la mai kite p muat amar makruf nahi mungkar and...
jangan lupa pada dakwah non-muslim,
tanggungjawab kite gak tok laksanakannya...
so pe lagi
meh join FCR di MMU pada 14&15 nov nie
peluang kita masih terbuka
sebab...
Allah sayang kia
so
kita kena sayang Allah dan agamaNya~!!!

Tuesday, October 20

salam kerinduan

dah sangat lama rasenye aku x tulis blog nie.. rindu sangat.. tp nk wat camne.. kekangan masa yang tidak mencukupi, tambahan lagi, banyak masalah yang timbul sem nie.. banyakkkk sangat.. sampai tak terluah rasenye.. datang walaupun kadang - kadang bertimpa, tapi bagai tiada kesudahan. kadang - kadang terdengar juga keluhan sahabat yang bagaikan bosan mendengar masalah yang melanda aku nie.. tapi nak wat macam mane.. aku nie.. kalu ad masalah, kene terus cakap, kalu simpan lame2 aku dah x dpt cakap, kire macam lupe 2 hampir2 la.. tp die jadi macam bisul, x nampak, tapi sakit.. hmmm...
maaf la blog, aku nak luah, tapi x tau mcm mane nak start... bermula kisah keluarga, sahabat, kawan, pelajaran, pengurusan masa malah pengurusan diri. hmm.. tapi bila pikir - pikir balik, itu sume memberi aku pengajaran dan pelajaran macam mana nak bersemuka dengan semua itu. aku nie.., orang cakap tak matang.. ye ke?? aku pown x tao.. mungkin ye,, mungkin x.. hmm.. sem 3 dah hampir berakhir, aku tetap macam nie gak.. ape yang telah terjadi.. biarkan terjadi.. kalu aku nak cakap detail, mungkin x cukup mase aku nanti, ape yang penting kat sini, Allah sayang sangat kat aku.. korang jangan jeles plak, Allah bagi aku ujian, kemudian datangkan sahabat dan peristiwa yang memboleh kan aku tidak terbabas dari mengingatinya. ye.. aku akui, aku memang x baik.. kadang - kadang aku lupe.. kadang-kadang aku inagt tapi buat2 lupe.. hmm.. nie la aky yang xbaik nie.. aku pown x sure awat la aku camni..
niat and tekad aku untuk berubah sikit - sikit.. perangai nie ha.. paling susah tol... tapi aku yakin dan amat percaya.. pabila ALLAH berkata "jadi, maka jadilah"
ape yang paling penting, yakin.. amal dan muhasabah diri nie selalu. aku sedar, aku susah sangat nak mencapai target, maybe first sekeliling aku, suasana aku bla balik kampung, memang mengundang segala kesulitan, tapi, islam agama mudah, dan ianya tak bermakna kita boleh memudahkan sesuatu hukum.. Ya Allah...

Wednesday, August 26

TRANSFORMERS

minggu lepas lecturer BBI2421 minta kami satu kelas buat assignment mengenai perkara penting dalam hidup, then, ana buatlah perkara yang paling penting dalam hidup tah is the changes to be new Ana. hehe, then inilah yang terjadi pada ana pada zaman matrik. zaman kemuncak kegemilangan, yangmemberi seribu satu kenangan terindah yang x dapat ana lupakan sepanjang hidup ana.
terimalah .......................TRANSFORMERS.....................................

There are a lot of memories that I can not forget until I died and one of them is when I transform all of my life become better than or as known as hijrah. There story begin when I got an offer to continue my studies in matrix Kulim Kedah. This memorable place had changes me to be the new and fresh Ayu. Lots of changes happened on me including mentality or physically either. Me, before that transformers was a naughty cute girl with skate board always behind me, even when I sleep. Studying in Assunta High school gave me a lot of ways to enjoy my life. Free and happy. No worries at all. My appearance looks simple and steady as a skater girl, track suit, t-shirt and sometimes I wearing tudung. Knowing nothing in Islamic life based on my social surrounding. But, all of the changes had started when I am registered in matrix Mara Kulim. Having lot friends that are looks Islamic trend, used Islam as their ways of life had had me felt really unpredictable. I did not know how to explain that feel, it is really amazing. I fall in love with the circumstance and day to days I had learnt how to be a real muslim starting from praying until I died. One day, as usual, there got a tasawwur classes on every Wednesday and I still remembered that the ustaz was talk about the simple things entitles “appreciate a giving of Allah in context of environment.” Suddenly, I felt really miserable, my heart felt something. Yes, I felt something that I never ever feel before. The feeling that ever been inside my heart. Really touched in my heart, mind and what ever it is. My heart really strong to say that I have to changes and something had happened. Now, I am a new Ayu that promise my whole life are because of Allah. It is really hard to maintain and istiqamah when got a lot of challenges from my family and skaters friends. But, I have to stand with my word that Allah always be with me when I had promise Islam is the ways of my life.


salam ramadhan~~

hari ni dah masuk hari ke 5 puasa~ alhamdulillah Allah bagi peluang untuk maWar terus hidup membetulkan kesilapan ana pada masa lalu, ramadhan kali ini memang sangat memberi kesa dalam hidup ana. penantian penuh debaran sudah berakhir, mase first day berbuka, ana berbuka sorang je kat bilik, kak as balik umah abang die, hehe agak menyedihkan tapi xpe la, bukan berbuka tujuan utama, tapi amal dalam diri ini. baru 5 hari berpuasa dah macam - macam perkara terjadi, meang menguji kesabaran ana. Mungkin Allah beri ujian - ujian ini untuk ana sedar dan mengawal kemarahan diri, insyaAllah, ujian yang mendatang membuat kita lebih kuat menghadapi hidup ini.

Kesedihan dan tekanan yang datang secara menggunung, memang mule - mule rase tension gak la, sebab asyik kene marah je ngan atasan, tapi bak kate wadul, be cool + be relax, admit and do it again, hehe..
alhamdulillah, Allah bersama ana, memberi petunjuk untuk ana teruskan tanggung jawab ana.

kelmarin, ana dikejutkan dengan berita yang sangat - sangat menyedihkan hati ana. betul ke dia hipokrit? sahabat? hmm... agak (bukan agak tapi sangat) terkilan dengan tindakan yang dilakukan nya. sampai hati dia buat ana macam ini kan, ana x pasti, apa sebab yang die buat cam2, mungkin....
hmm.. tapi tulah, ingat kembali kaka - kata sahabat di matrix dahulu "berfikir sebelum bertindak, jangan ikut sedap sahaja, pabila kita mencegah, jangan pula kita terjebak" hipokrit namanya.

Disebalik kejadian ini, ana merenung kembali, tugas ana hidup, ana dah diberi peluang di matrix dulu untuk berubah, jadi ana kenelah meneruskan perubahan ini, bukan sedikit - sedikit kembali ke bentuk asal. Takutla azab Allah, maWar sayang... kes yang telah berlaku pada sahabat itu mungkin menjadi cermin pada diri ini. adakah ana sama begitu? hipokrit? ana takut ana jadi fitnak pada islam.. insyaAllah, berkat bula mulia ini, ana perlu pastikan perubahan yang berterusan, istiQamah dalam perjuangan ana, mungkin ana memang x boleh jadi macam Aisyah mahupun Khodijah, tapi ana perlu mencari identiti perempuan yang diredhai Allah,

ana mohon kepada sahabat ana agar terus menegur ana andai kata ana tersilap percaturan dalam hidup ini. bantulah ana,
Ya Allah redhai ana...

Monday, August 17

Sebab HATI yANG mENYIMPANG

rAMAdHAN DaH hampir berkunjung tiba... Jadi maWar berpendapat, molek kiranya kita membuat persiapan untuk menghadapi Ramadhan. persiapan macam mana?
huhu~~ secara rohaninya kita perlu tahu mengapa hati kita menyimpang.. menyimpang dari tujuan kita sebenar [ mujahadah + jihad ]. maWar sendiri pown... tah la~~ mengharap kekuatan daripada Allah.. hanya Dia yang dapat memberi kekuatan.
sebab - sebab hati yang menyimpang:-
a) jiwa yang kotor
b) menuruti hawa nafsu
c) membiarkan waktu kosong
d) lalai dan tidak menggunakan akal
e) teman
f) panjang angan - angan
g) terlalu mengikut perasaan
h) terdedah kepada perosak iman

jadi~~ kita kenalah upgrade iman kita~~ hadapi ramadhan ini menyebabkan maWar rase terlalu berdebar - debar~~ bagaikan menanti detik kematian~~ then~~
kat sini maWar nak share gak cara mENghapuskan dosa .. insyaAllah:-

  1. istigfar
  2. bertaubat
  3. amal - amal kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan
  4. musibah
  5. doa orang - orang mukmin dan soleh
  6. proses pencabutan nyawa
  7. seksa kubur
  8. kekhuatiran berjumpa Allah (ketika bangkit dari kubur)
  9. syafaat Rasulullah
  10. RAHMAT ALLAH
Jadi~~ bila ditimbang tara, kita hanya ada 5 cara sahaja dan cara yang sesuai ialah dengan istigfar dan bertaubat seta membuat amalan kebajikan...

dalam bulan puasa yang hampir menjelang ini, molek kita tanam azam, bulatkan tekad untuk bertaubat dan melakukan sebanyak mungkin amalan yang boleh kita lakukan untuk mengcover balik kesalahan + kejahatan + kemaksiatan yang kita lakan tak kira la sedar atau tidak sedar.

Mana tahu, ini ramadhan akhir kita~~ jadi~~ rebutla emas yang ada dihadapan mata nie~~
ISTIQAMAH DALAM PERJUANGAN

Tuesday, August 4

A Tree and A Boy

Salam~~ Kali nie maWar nak bagi satu cerite yang mawar dapat dari seorang sahabat maWar
kHas sempena HARI LAHIR ABAH maWar hari ni...
sayang ABAH~~

A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it everyday. He climbed to the tree top, ate the apples, took a nap under the shadow... He loved the tree and the tree loved to play with him. Time went by... the little boy had grown up and he no longer played around the tree everyday.


One day, the boy came back to the tree and he looked sad. "Come and play with me" the tree asked the boy. "I am no longer a kid, I don't play around trees anymore." The boy replied, I want toys. I need money to buy them." "Sorry, but I don't have money... but you can pick all my apples and sell them. So, you will have money." The boy was so excited. He grabbed all the apples on the tree and left happily. The boy never came back after he picked the apples. The tree was sad.


One day, the boy returned and the tree was so excited. "Come and play with me" the tree said.

"I don't have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me?"

"Sorry, but I don't have a house. But you can chop off my branches to build your house." So the boy cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad to see him happy but the boy never came back since then. The tree was again lonely and sad.


One hot summer day, the boy returned and the tree was delighted. "Come and play with me!" the tree said. "I am sad and getting old. I want to go sailing to relax myself. "Can you give me a boat?"

"Use my truck to build your boat. You can sail far away and be happy." So the boy cut the tree truck to make a boat. He went sailing and never showed up for a long time.


Finally, the boy returned after he left for so many years. "Sorry, my boy. But I don't have anything for you anymore. No more apples for you... "the tree said. "I don't have teeth to bite" the boy replied.

"No more truck for you to climb on" "I am too old for that now" the boy said. "I really can't give you anything ... the only thing left is my dying roots" the tree said with tears. "I don't need much now, just a place to rest. I am tired after all these years." The boy replied. "Good! Old tree roots is the best place to lean on and rest." "Come, Come sit down with me and rest." The boy sat down and the tree was glad and smiled with tears...


This is a story of everyone. The tree is our parents. When we were young, we loved to play with Mom and Dad... When we grown up, we left them... only came to them when we need something or when we are in trouble. No matter what, parents will always be there and give everything they could to make you happy. You may think the boy is cruel to the tree but that's how all of us are treating our parent.

HURM~~

hAri ini.. hari pertaMa maSuk UPM~~
selepas cuti seminggu~~~
uPM kene kuarintin H1N1
huhu~~

tyme cuti~~ maWar kene jage baBY.. huhu.. anak kakak~~ cHomEy sGt~~
lalala


cHomey kn~~ mcm maWar.. huhu.. minggu nie kalu jadi ad konvo kat uPm
hurm... tah la~~

tarbiah?? macam mane ngan diri maWar ye~~
maWar on da way to do something
that hard to explain....

maWar.. tah la.. maWar takut untuk.... kuatkn hati maWar Ya Allah~~~

Apabila kita dipertemukan dengan seseorang, anggaplah dia bukan apa - apa, kerana kita tidak tahu siapa dia akan jadi dengan kita. Adakala Allah mempertemukan seseorang cukup sekadar menjadi sahabat, bukan seseorang yang istimewa, Adakalanya Allah mempertemukan seseorang untuk menjadi seseorang yang istimewa bukan sebagai sahabat, walaupun kita tidak sedar ia ada di depan mata kita...

rinDu cinTa ALLAH~~

berdoalah kepadaKu nescaya akan Aku perkenankan bagimu (Al-Mu'min:60)

Monday, July 27

saLam keRinduAN

Sangat sudah lama maWar tidak menjengAH laman ini.. rindu rasanya hendak bercoret kembali...
banyak benda yang ingin diluahkan... masakan ianya diperap dalam kalbu yang kecil ini...
pada 11.7.09 yang lepas~~ maWar baru sahaja mengikuti program anjuran GAMIS~~ maWar jadi ajk kecilan sahaja untuk program Kongres Rejuvensi Pendidikan Islam di dewan Audotorium Museum Shah Alam~~ memang menarik dapat jumpe sahabat GAMIS~~

Selepas itu, pada hari berikutnya sahabat - sahabat kolej di uji dengan berlakunya Histeria. ini pertama kali maWar mengalami situasi tersebut, dan situasi ini lah yang menyebabkan maWar perlu kuat untuk membantu sahabat yang lain... kesian maWar kpd mereka~~ yang memikul lebih sengsara dari yang melihat.. ana hanya dapat bantu apa yang terdaya sahaja...

Beberapa hari selepas itu, mungkin Allah ingin menguji ana, sejauh mana penggantungan ana padanya~~ entah mengapa ana mengalami tekanan yang dirasakan melampau~~ tiba - tiba rasa sangat terpinggir~~~ pada waktu inilah Allah ingin tunjukkan bahawa hanya padaNya tempat kita mengadu dan hanya Allah yang berhak untuk kita harapkan semata...
3 @ 4 hari juga ana mencari diri yang tetiba hilang~~~
ana takut hilang dari lindungan Allah~~ ana takut kemurkaan Allah kepada hambanya yang lalai ini~~~

mungkin muhasabah dan beruzlah di Masjid dapat memberikan secebis ketenangan kepada ana~~
hanYa Allah yang berhak atas segalanya~~
Alhamdulillah~~
Allah sayang hambanya yang cinta dan kasih hanya kepadanya~~~
bila kita meletakkan sesuatu hanya kerana Allah semata
insyaAllah semuanya berjalan dengan mudah~~~

ana rindukan ketenangan kolej mara kulim~~~
tempat bertitik tolak hati terpaut pada pencipta
tapi~~
ana lebih rindukan belaian kasih pencipta
yang tidak jemu melihat hamba Nya yang hina ini~~~
Allah, ampunkan hambaMu yang hina ini~~

Friday, July 3

c u di uPm

Hari ini hari pertama maWar di upm~~ penat~~ angkat barang banyak~~
kesian abah kene tolong angkat barang~~ bilik kali nie bukan maen jaoh~~ tingkat 3 a.k.a top floor malinja 2~~ menuju puncak, gemilang cahaya~~~
hehe~~

hari ini juge maWar p mid valley ngan Husna~~ beli buku~~
hurm~~ bestnye dapat buku baru~~ heehee
penat 2 memang penat, tapi bile dapat jumpe kawan lame memang best~~~
tambah lagi beli buku~~ banyak gak habis ari nie~~

tapi maWar harap ini bukan satu pembaziran kan?
:)esok~~ x tahu lagi macam mane...

maWar punye rumate dah balik~~
tapi x tau la malam nie tido mane~~ cian maWar sorang2 nie haaa~~~
lalala~~~

Tuesday, June 23

SAHABAT~~

Salam kerinduan buat teman + sahabat...
rindu rasanya ingin bersua kembali...
hmm...~~ tengah ch0mey2 kemas2 buku kat rak, terjumpe pula satu buku nie,
buku biodata yang telah dibuat oleh seorang sahabat ku semasa aku diAssunta...
ada sajak yang die buat di bawahnya
khas untuk sahabatku..
semoga kita sentiasa dalam Redha Allah... sahabatku
Teman,
kita diciptakan Tuhan dan kita memerlukan
antara satu sama lain
x kiralah di sini atau di sana nanti
kita berhak memilih siapa teman kita
kerana ianya menentukan siapa kita dan kehidupan kita
Teman,
Hari ini kita berteman bukan kerana perasaan itu,
kita berteman kerana untuk menentukan hari yang mendatang
kita x perlu mengikut apa yang orang lain lakukan
kita hanya ikut kata hati dan akal kita
kerana hati adalah raja dan akal pembantunya
Teman,
hari ini amat penting untuk menjalani hari esok,
hari semalam menjadi tauladan bagi hari ini dan jua hari mendatang
jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam
dan jadikan hari ini jua sebagai pendorong untuk hari esok
Teman,
Jadilah yang baik walaupun bukan yang terbaik
kerana yang terbaik itu dapat membawa kepada yang terbaik
Terima kasih teman~~


Friday, June 12

Gelap Hati Kerana Maksiat


WAHAI DIRIKU…Jangan bermain dengan maksiat kerana ia mengotorkan hati. Hati yang kotor bagaikan cermin gelap yang sukar ditembusi cahaya. Ia terhijab daripada nur Allah. Padamnya pelita hati bererti hilanglah kebahagiaan hidup. Keberkatan yang diperolehi akan berlalu bagai angin yang menyapa sekali – sekala.

Qadhi Rabbul Jalil yang Maha Adil itu sebenarnya mahu engkau ke syurga, namun apa yang boleh buat engkau lebih suka ke neraka. Hati yang keras dan terhijab tak akan dapat mengubah sifat lahiriah yang terbit dari dirimu. Sifat lahir berubung rapat dengan kehendak hati. Hati yang seumpama raja itu mengawal seluruh pergerakan lahiriah manusia hatta kerlingan mata sekalipun. Hati yang cinta maksiat mengerahkan seluruh anggota menuju jalan maksiat. Akal akan merancang dan mengatur strategi untuk memenuhi tuntutan hati yang jahat tadi. Mata pula mengawasi kehendak hati terlaksana. Bila anggota lain mengambil peranan maka tercetuslah kejahatan di tengah kehidupan. Menanglah nafsu tewaslah akal. Apakah hati bahagia selepas itu? Tidak, bahkan deritanya bertambah berganda – berganda. Titik noda makin membesar mengambil tempat di ruang hati. Ia bagai dedalu di atas pohon, menumpang tapi menyeksakan. Hati yang sebegini tidak ada harganya. Ia busuk, buruk dan berulat pada pandangan mata rohani.
Inilah hati yang hendak kita bawa berjumpa Tuhan. Inilah hati yang kita heret ke hulu dan ke hilir. Hati inikah yang hendak kita terus simpan? Sanggupkah jasad kita menampung hati yang buruk? Sering kali kita mengeluh dan mengadu ibadah yang selalu cuai khususnya sembahyang yang selalu lalai. Pelikkah itu, sedangkan kita mengadu dan memohon dengan hati yang busuk tadi? Mana mungkin rintihan dan doa didengar dan diterima kalau lahirnya dari lebuk yang berulat itu. Cukuplah Malaikat sebagai saksi busuk dan hanyirnya bau hati yang kononya merintih itu. Jangan berpura – pura lagi. Sudah lama kau menipu diri, menipu manusia dan menipu Tuhan. Ceh! Alangkah beraninya engkau. Alangkah kejinya perbuatanmu selama ini. Berpura – pura berlakon di atas pentas dunia. Penonton – penonton pun terpukau, hairan dan takjub menyaksikan lakonan sandiwaramu. Engkau pun mengumpul peminat yang cukup ramai. Tunggulah waktu tirai akan dilabuh, tabir akan disingkap dan ketika itu hakikat dirimu akan terserlah. Engkau akan jadi seperti anjing kurap yang dihina, dihalau, dicaci dan dimaki. Terimalah habuan sumpah - seranah manusia yang kau tipu dulu. Allah bersumpah demi kebesaran dan keagunngan kerajaanNya, tidak ada seorang pun yang akan terlepas dari Hisab dan Mahkamah Akhirat. Pesalah – pesalah itu akan dibawa dengan tangan yang bergari, dihalau bagai binatang ternak ke kandang perbicaraan. Pendakwaraya akan menyoalmu tanpa belas kasihan. Saksi – saksi memberi bukti tanpa selindung lagi. Terbelalak matamu menyaksikan sejarah hidupmu terpapar dengan terang dan jelas. Manusia ramai turt melihat aib – aibmu selama ini. Kau akan mengeletar,pucat,lumpuh serta merta dan mungkin pengsan. Hari itu tidak ada belas kasihan. Hukuman akan dijatuhkan. Bersiaplah ujian yang pertama menjadi penentu nasibmu seterusnya.
Qadhi Rabbul Jalil yang Maha Adil itu sebenarnya mahu engkau ke Syurga namun apa boleh buat engkau lebih suka ke Neraka. DibantuNya engkau, diingatkanNya engkau dibimbingNya, diasuhNya, dididikNya dan kadang – kadang diugutNya bagi seorang ayah memarahi anaknya. Ingatkah engkau semua itu?Allah tersangat kasih dan cinta dengan makhluk yang bernama manusia. Namun sekali lagi apa boleh buat, engkau di dunia ini telah lupa daratan. Kau tolak mentah – mentah dan bulat – bulat cinta yang agung itu. Sebaliknya engkau serahkan jiwa ragamu mengikut hawa nafsu dan ternyata kau gagal dan kecewa. Tewas dan kecundang sebelum sempat bertaubat. Anggapanmu meleset. Angan – anganmu panjang menjangkau usia. Dan mati akan datang tiba – tiba, tidak kira waktu, tempat dan usia. Kau menzalimi dirimu.
Ah ……..malangnya engkau.Apa lagi selepas ini yang dapat menyedarkanmu. Sesudah kau diancam dengan neraka dan diingatkan akan azab dan deritanya di sana. Seksa dan sakitnya timpa menimpa dan kekal selamanya. Masihkah kau ingat dan tentu sudah terbaca tentang ‘zaqqum’ pohon neraka itu. Buahnya itu merobek hancur segala isi perut.Timah cair yang menghanguskan tengku dan segala – galanya, masihkah belum kau takut? Nah! Tidak ada lagi yang mungkin dapat menyedarkanmu dari lamunan nafsu yang melulu. Bila lagikah hatimu akan tersentak dan segera tersedar? Bila lagi? Cuba kamu katakan.Kalau benar – benar kamu tidak takut dengan semua ini maka bersiaplah. Kamu dicabar, buatlah dosa dan maksiat setanding Firaun, Namrud, abu lahab dan mereka yang terkenal angkuhnya di dunia. Jangan jadi seperti sekarng, baik mahu juga,sedangkan kejahatn pun mahu dicuba. Jangan jadi seperti ini sikap dan pendirianmu biarlah jelas. Berterus – ternglah dalam hidup. Jangan sembunyi – sembunyi, jangan berlakon, hentikan sandiwaramu.
Mulai sekarang, tunjukkan hakikat dirimu yang sebenar. Kamu dicabar jika ingin buat jahat, buat jahat betul – betul. Jalan terbuka luas. Jika ingin jadi orang mulia, mujahadahlah dari sekarang. Tidak ada konsep ‘fifty – fifty’ ( 50 – 50 ) dalam hidup. Yang hak jelas, yang batil juga jelas. Masing – masing ada kumpulan dan pengaruh tersendiri. Tentukan kedudukan dirimu dari sekarang. Jika ingin bernaung di bawah bendera yang hak, peganglah kuat – kuat dan kibarkan bendera itu ke seluruh dunia.Sudah sampai masanya engkau membuat perubahan. Tentukan jalan hidupmu. Jika hendak ke neraka sila, tiada halangan apa – apa, ikutlah nafsu buasmu. Langgar sahaja, apa peduli, peluang hanya sekali. Kalau ingin ke syurga bersiaplah, kamu pasti diuji. Syurga yang indah dan cantik itu mahal harganya. Perlu kau bayar dengan darah dan air mata. Jiwamu itulah tebusan membeli syurga.

19 Keistimewaan WANITA Menurut Hadis

1. Doa wanita itu lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW akan hal tersebut, jawab baginda , " Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia."

2. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1000 lelaki yang soleh.

3. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah .Dan orang yang takutkan Allah SWT akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.

4. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Rasulullah SAW) di dalam syurga.

5. Barangsiapa membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya) maka pahalanya seperti melakukan amalan bersedekah.Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.

6. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu.

7. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta sikap bertanggungjawab, maka baginya adalah syurga.

8. Apabila memanggil akan dirimu dua orang ibu bapamu, maka jawablah panggilan ibumu terlebih dahulu.

9. Daripada Aisyah r.a." Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.

10. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutuplah pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pun pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.

11. Wanita yang taat pada suaminya, maka semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga solat dan puasanya.

12. Aisyah r.a berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita?" Jawab Rasulullah SAW "Suaminya." " Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah SAW, "Ibunya."

13. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya serta kepada suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.

14. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah SWT memasukkan dia ke dalam syurga terlebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).

15. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya,maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah SWT mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.

16. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah SWT mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah.

17. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.

18. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.

19. Apabila semalaman seorang ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah SWT memberinya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah SWT.

Friday, June 5

kEm ~~

paBILA pena bertemu kekasihnya, tanpa segan silu ia berbicara, menutur kata mengikut kehendak si peluahnya. Setiap yang berlaku pasti ada sebab musabab nya yang menyuruh manusia itu berfikir dan menganbil iktibar sejenak mengenainya. baru - baru ini mawar dijemput untuk menjadi fasilitator bagi suatu kem kepimpinan yang molek jika mawar katakan kem kepemimpinan (beza tau). di kolej ana. sasaran @ pesertanya terdiri daripada pelajar - pelajar sekolah Convent di perak.

sebelum mereka datang lagi, pelbagai persiapan yang telah dilakukan. bukan apa, mengikut pengalaman, manalah tahu sama seperti sekolah ana dahulu, sekolah Assunta. Tetiba teringat sisiter Enda bagi tau " once Assuntarian, alwayz Assuntarian" hehe...

pengalaman mengajar kita untuk menghargai sesuatu yang pernah kita lalui iaitu kenangan dan pengalaman. memang kem kali ini berbeza dengan kem - kem yang lain. cara pembawakan dan pengisian yang berbeza kerna ianya melatih kita untuk menjadi pemimpin dan mengeluarkan segala bakat yang terpendam dalam diri kita. menjadi pemimpin yang unggul yang dapat bekerja dibawah tekanan dan stress. dan semestinya, dimana jua kita berada, islam perlu ditegakkan kerana tanpa islam, hati kita terasa kosong, tiada pegangan dan terasa terumbang ambing.

Alhamdulillah, diri ini jua mendapat tempias pentarbiahan untuk membawa diri di dalam dunia luar.

Tuesday, May 19

kENangAN tERinDAh

salam Ukhwah Pembuka bicara....

coretan terpapar lagi di blog ini, kali ni, mawar ingin berkongsi kenangan yang terindah dalam hidupku... cukup indah.. ukhwah yang terbina hanyalah semata - mata berlandaskan kasih sayang kerana Allah... ukhwah fillah abadan abada...

selama 10 hari mawar menjadi AJKO, selama itu lah kami bertaut erat, bukan bersama antara ahli ajko sahaja, tetapi sesama adik2 itu sendiri...

pendekatan kali ini, kami bawakan bukan sahaja bersifat akademik, tetapi diserapkan dengan kelembutan agama islam yang syumul, setiap program ada sahaja selitan tazkirah dan renungan buat adik2 yang kami sayangi.. acuan al-Quran, insyaAllah, di saat ini, bukan sahaja adik2 itu dididik jiwanya, tapi kami ahli AJKO sendiri turut merasa manisnya pentarbiahan kesan daripada program itu.

lagu, Harapan daripada kumpulan Raihan amat meresap dalam jiwa kami,

menjadi harapan
untukku menyaksikan
umat yang bertuah ini,
kembali bersatu hati...

bersatu kita teguh,
bercerai kita roboh,
yang berat sama dipikul,
yang ringan dijinjing sama...

terngiang2 lagi lagu tema program, amat indah, melihat adik2 yang masih lagi bersih jiwanya, dididik dalam suasana harmoni berteras al-Quran dan as-Sunnah. Tidak ketinggalan juga adik- adik yang nakal2 menyakat kami sewaktu satu aktiviti itu berlangsung. untuk aktiviti cheer, mereka diberi masa untuk berlatih di padang, dalam khusyuk melihat telatan adik2 itu, adalah sekumpulan adik2 nie menyanyi ;

"sepohon kayu daunnya rimbun,
lebat bunganya serta buahnya,
walaupun hidup seribu tahun,
kalau x sembahyang apagunanya..."

hmm.. nakalnye... tyme kami lalu je terus nyanyi lagu kayu 2, then apa lagi,
kami pown sakat balik adik2 nie "adik, akak nak adik nyanyi lagu nie tyme cheers nnt tau, kalu tidak...."
hehe... terkejut bukan main adik2 nie, siap merayu2 lagi tu... hmm.. tapi adik2 ckp yang mereka akan dedicate tok kami..

Pada waktu persembahan itu, hmm.. mereka pown buatla cheers sepohon kayu itu.. hehe...
bestnye.... walaupun nakal tapi mereka menggunakan pendekatan islamik la juga.. nakal2 chomey la kot... tak sangke pulak dapat naib johan cheers.. alhamdulillah...

kepada AJKO yang lain, terima kasih banyak2 atas bantuan + usaha + dorongan serta semangat yang diberikan kepada mawar, terima kasih cikgu Norriah, cikgu Kamal dan cikgu - cikgu yang lain atas nasihat dan tunjuk ajar kepada kami... semoga Allah merahmati kalian, terima kasih atas kenangan yang terindah ini.

secara keseluruhannya mawar sudah mendapat apa yang mawar inginkan, melihat adik2 generasi akan datang menghayati islam dengan tekun dan penuh penghayatan. mawar juga dapat memutikkan kembali cinta mawar kepada Kekasih yang abadi.. insyaAllah...

mohon petunjuk Allah dan ketetapan hati dalam berjuang dalam agamaMu

Allah = tujuan hidupku

mUsLimAh AcUan Al-QUran

Muslimah acuan AlQuran
Ialah muslimah yang menjaga bicaranya
Yang menjaga adabnya
Yang tidak takut berkata benar
Yang tidak gentar dijengah mehnah
Walau nyawa jadi taruhan

Muslimah acuan alQuran
Dialah wanita yang dijanjikan Tuhannya
Sebuah syurga sebagai mahligai kasihnya
Dialah penghulu bidadari suaminya
Dialah wanita solehah buat agamanya

Muslimah acuan alQuran
Ialah muslimah yang tegas
Tegas dalam menegakkan daulah islamiyyah
Tegas dalam hidup yang ditarbiyyah
Dengan pelita iman bersumbukan taqwa

Muslimah acuan alQuran
Ialah muslimah yang bersifat qanaah
Baginya kekayaan duniawi hanya sementara
Baginya dunia hanya untuk meraih keuntungan akhirat
Baginya cukuplah alQuran sebagai harta abadi

Muslimah acuan alQuran
Ialah muslimah yang tunduknya demi agamanya
Yang hatinya disuburkan dengan semangat juang
Yang solatnya dilakukan dengan tawaduk
Yang suaranya lunak dengan Qalamulllah
Yang menjadikan zikrullah halwa ketenangan
Yang meletakkan Deen sebagai pakaian hidupnya

Benar dia bukan Khadijah, wanita kesayangan Nabi
Benar dia bukan Sumayyah, wanita cintakan syahid
Benar dia bukan Rabiatul Adawiyah, wanita yang merindui cinta Tuhannya
Namun, dialah wanita yang akan menjadi kesayangan suami solehnya
Dan, dialah wanita yang rela syahid dalam manhaj islam
Dan, dialah wanita yang mencari redha suaminya demi redha Tuhannya

Monday, May 4

kAWAn+sAHAbat+kELuarGA

SALAM RAHMAT salam barakah....

lama juga mawar tidak menjengah blog nie... agak sibuk dengan kerje rumah.. walaupun mama ada mengupah orang untuk melakukan kerja - kerja rumah, tapi mawar perlu melakukannya.. perempuankan... lagi - lagi kini anak buah mawar menetap sementara dirumah, kesian mama kene jd baby sitter jap, mawar hanya dapat membantu... mama.. hmm.. sakit2 cam2 pun di gagahkan untuk menjaga satu2 nya cucu kesayangan.. ch0mey... sayangnya pada cucu yang sorang itu sampai lupa akan kesakitan yang dialaminterya... mawar kalu boleh tak mau mama buat apa2 buaikan baby pown x leh, tp macam biasa.. mama degil.. hmm... terserlah sifat keibuan mama pabila mawar melihat mama meladeni Daniel Zaquan...

Baru - baru ini, mawar dikejutkan dengan dua berita kemalangan, yang pertama seorang sahabat, alhamdulillah, kini beliau dalam keadaan sihat2 sahaja, agak teruk juga dengan patah tangan dan jahit2 badan... berita yang kedua melibatkan adik sesusuan seorang sahabat, kemalangan yang dialaminya pada hari yang sama tapi tempat yang lain dengan sahabat yang pertaama tadi telah meragut nyawanya...
"innalillahiwainnalillahirroji'un''... Allah lebih menyayanginya... sebak, sedih, terkilan dan bercampur baur perasaan sahabat mawar itu, hanya Allah yang tahu perasaannya... mawar pun turut sedih kerana mawar tak dapat hadirkan diri jauh kePahang menenangkan sahabat...

Maafkan mawar Hajar, mawar tahu Hajar seorang yang tabah, sabar hadapi dugaan... Mawar hanya mampu mengirimkan doa dan semangat kepadamu sayang... Allah lebih menyayanginya dan amat sayang padamu sahabat, ujian ini yang akan meningkatkan darjatmu disisi Allah... InsyaAllah...

Dalam kes ini jua, teringat mawar kepada saat kematian, bagaimana dengan amalan? sudah cukupkan amalan ini? diterimakah disisi Kekasihku? dengan dugaan yang aku gagal lalui.. dengan segala dosa - dosa yang telah mawar lakukan.. cukupkan semua itu? bagaimana dengan keadaan semasa dihisab nanti? Nau'zubillah... takutnya dengan azab dan siksaan yang amat pedih itu... masyaAllah... mawar takut ya Allah... takut...

"meninggalkan maksiat adalah perjuangan, sedangkan menurutinya adalah pengkhiatan" dan
"di setiap tempat, engkau pasti menemukan kegelapan kerana itu, nyalakan pelita didalam dirimu''


"Sabarlah sahabatku,
Ya Alllah, gantikanlah penderitaan sahabatku dengan kesenangan,
balasan kesedihan sebagai hal yang menggembirakan,
hilangkanlah perasaan takut kepada ketenteraman,
Ya Allah...
sejukkan gelora hati sahabatku dengan salji keyakinan,
padamkan gelojak api jiwa dengan keimanan,
berikan rasa damai bagi jiwa - jiwa yang resah ini satu kedamaian dan kemenangan yang nyata.
Ya Allah...
lenyapkan segala keraguan sahabatku dengan cahayaMu
Ku pohon kebahagiaan serta cintaMu yang agung buat mereka sahabat perjuangan ku
dunia dan akhirat"

Friday, April 24

seSALAN?? x SEMudah itU

Assalamualaikum wadah permulaan bicara...

Hari ini hari akhir ana menetap di kolej ini sebelum pulang untuk 10 minggu bercuti.. banyak benda dan planyang difikirkan...
Fitrah seorang hamba Allah yang akan sentiasa ada masalah yang datang menziarah. menguji sejauh mana kecekalan aku pabila menyebut LAA ILA HA ILAALLAH... tapi x sangka aku terus tewas.. dlm kecelakaan syaitan menggoda hamba nya ini. aku lemah dan tak terdaya... namun, Allah sayang akan hambanya yang hina dina ini. diutuskan bagiku seorang insan yang sama dalam jemaah untuk menguatkan aku kembali. di tongkat dengan nasihat dan pujukan nya. dirawat dengan jaminan - jaminan Allah.. tapi.. aku takut Ya Allah, takut hati ini telah lama mati, mati dek kerana rakus mengejar nafsu dunia, mati kerana keseronokkan dunia,... aku jd alpa, megah dengan ilmu yang x seberapa.. benar kata ulama', pabila kita merasa seronok nuntuk melakukan maksiat, bosan mengerjakan amalan, amaran penting bg mereka yang mati hatinya...
TEKAD KU YA Allah, hanya keranaMu aku berjuang.. biarlah aku bermula sedikit demi sedikit, memantapkan lagi jiwa aku yang mmg senang lemah, bagai dengan satu hembusan sahaja... aku takut ya Allah.. takut sgt dgn azabMu itu!!!!!!!1
Nauzubillah....
Ya Allah....
jgn jdkan aku hambaMu yg munafiq,
jauhilah aku dr sifat2 hipokrit,
pimpinlah aku ke jalan yang benar...
jalan yanng di redhaiMu ya Allah..
kerna hanya Kau sebaik - baik pertolongan...

berilah aku peluang untuk berjihad di jalanMu,
dan mati syahid atas namaMu


LAA ILAHAILALLAH...
TAKBIR!!!!!
ALLAHUAKHBAR

Thursday, April 16

rEDHai Kami Ya ALLAH

mawar lindungan...
sepanjang minggu ini dan minggu hadapan mawar akan menempuh badai yang dnamakan badai peperiksaan... disinilah mawar diuji bukan sahaja dari segi fizikal malah mentaliti mawar sendiri... kelmarin dan beberapa hari yang lepas, mawar tak dapat menumpukan perhatian dalam mengulangkaji pelajaran... entah mengapa mawar sering teringat mama yang sakit... mawar sedih... hanya Allah yang mengetahuinya... mawar cuba buat mama bahagia, kembali pulih, mawar tekad menghantar mama ke darussyifa di bangi...
tapi mama tak mahu, raut wajahnya bagai dia sudah berputus asa dengan berubat.. mama.. mawar sayang mama... Ya Allah... lembutkanlah hati mama agar dia mahu terus berjuang melawan kesakitannya...
andai diberi peluang, izinkan mawar yang menanggung siksanya, biarlah mawar yang menderita daripada melihat mama yang menderita...
Ya Allah..
Mawar merayu...
sembuhkan lah penyakit mama...
Redhailah perjuangan kami
dalam merebut cintaMu...

Mama...
mawar tahu mama tabah...
kuatkan lagi iman mu mama
mawar tahu Allah sayang sangat pada mama
kerna itu nikmat kepadamu..
jgn putus asa mama
mawar sentiasa mendoakn mu

Monday, April 13

Pesanan Buat MaWAr LinDUNgan


Wahai Mawar ku
Mawar yang dikasihi,
Peliharalah auratmu walau di mana kau berada
Dan jangan biarkan keindahan dirimu
menjadi tatapan lelaki yang bukan mahrammu

Mawar yang dikasihi,
Peliharalah solat mu, tundukkan pandangan matamu
Di hadapan lelaki yang bukan milikmu
Kelak engkaulah yang bertuah
ketika menjadi tetamu ALLAH
Moga-moga dirimu disambut penuh kasih
oleh bidadri Syurga Ainul Mardhiah


Mawar yang dikasihi,
Berakhlaklah dengan panduan dari Rasulmu
Contohi dan ikuti
Pastinya engkau yang bahagia
Sejuk mata memandang bercahaya dunia
Dengan hiasan Mawar solehah
Sepertimu

Mawar yang dikasihi,
Jangan biarkan dirimu hanyut dengan arus kemodenan
Tanpa bekalan ilmu di dada
Renungilah masa depanmu
Tetapkan iman di dada
Moga ia menjadi perisai buat dirimu
Jangan kail panjang sejenkal
Lautan dalam hendak diduga

Mawar yang dikasihi,
Nilai cintamu hanya pada ALLAH yang satu
Kasihi tuhanmu………
Redhalah Islam menjadi agamamu
Pasti tiada kecewa buatmu

Mawar lindungan,
kelak satu hari nanti ada insan yang menantimu
Berkat kasihmu pada ALLAH yang satu
Pasti itulah insan yang menjadi cintamu didunia
Wasilah dari ALLAH………….

Moga bertambahlah redha ALLAH pada mu
Melimpah kasihNYA padamu
Kerana engkau meletak kasihmu padaNYA dahulu
Sebelum cinta pada kekasih
Yang menjadi pilihan hatimu